vn-rom vn-rom
  • USA
  • https://vn-rom.net/ios-17-se-chinh-thuc-ra-mat-vao-ngay-18-thang-9/
  • Đặc biệt, ngày ra mắt này cũng đánh dấu sự kỷ niệm 15 năm kể từ khi iPhone được giới thiệu lần đầu tiên. Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ, và Apple có thể sẽ kỷ niệm sự

  • Joined on 2024-03-23